Under årets tredje kvartal har vi arbetat målinriktat med att avyttra portföljbolag, minska skuldsättningen, och renodla verksamheten med fokus på AI. Detta har lett att vi under årets tredje kvartal vänder till vinst: resultat per aktie uppgick till...