oodash Group AB (publ) (“Bolaget”) publicerar härmed årsredovisningen för räkenskapsåret 2023. Årsredovisningen bifogas i pressmeddelandet och finns tillgänglig på Bolagets hemsida: www.oodash.comSignering av...