Fjärde kvartalet 2023 (jämfört med det fjärde kvartalet 2022)Koncernens rörelseintäkter uppgick till 625 tkr (60 566)EBITDA uppgick till 2 741 tkr (-4 563)Periodens resultat uppgick till -28 770 tkr (-54 561)Resultat per aktie -10,22 kr...