Styrelsen i oodash AB (“Bolaget”) har beslutat att flytta fram tidpunkten för publicering av bokslutskommunikén för 2023 till den 31 mars 2024, istället för den 28 februari 2024 som tidigare kommunicerats. Anledningen är att...