Aktieägarna i oodash Group AB (publ), org.nr 556737-5489 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma fredagen den 28 juni 2024 kl. 10.00 i Nybrogatan Business Centers lokaler, Nybrogatan 34, Stockholm. Inregistrering inleds från...