Senaste nytt
Ticker
OODA.ST
-5.556%
-0.340
Resultat per aktie

4,74

I SEK
(enligt senaste rapport)
Omsättning

4,022

I MSEK
(enligt senaste rapporten)
EBITDA

1,237

I MSEK
(enligt senaste rapporten)
Finansiella tillgångar

107,769

I MSEK
(enligt senaste rapporten)

Pressmeddelande

oodash publicerar finansiell kalender för 2024

oodash Group AB (”Bolaget”) har beslutat att från och med 2024 avge finansiella rapporter halvårsvis. Bolagets verksamhet och finansiella siffror har förändrats väsentligt under 2023 och bedömning är att Bolaget kan...

EPTI byter namn till oodash Group AB (publ)

Från och med fredag den 8 december 2023 kommer EPTI AB (publ) (”Bolaget”) att handlas under det nya namnet oodash Group AB (publ). På extra bolagsstämma den 29 november 2023 beslutades att Bolaget byter namn till oodash Group AB (publ)....

EPTI (unä till oodash) publicerar delårsrapport för Q3 2023

Under årets tredje kvartal har vi arbetat målinriktat med att avyttra portföljbolag, minska skuldsättningen, och renodla verksamheten med fokus på AI. Detta har lett att vi under årets tredje kvartal vänder till vinst: resultat...

EPTI flyttar fram publicering av delårsrapport Q3

Styrelsen i EPTI AB (“EPTI” eller “Bolaget”) har beslutat att flytta fram tidpunkten för publicering av delårsrapport Q3 2023 till den 30 november 2023, istället för den 2 november 2023 som tidigare kommunicerats. Med...

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I EPTI AB

Aktieägarna i EPTI AB, org.nr 556737-5489 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma den 29 november 2023 klockan 10.00 på Nybrogatan 34, Stockholm. Inregistrering inleds från kl. 09.45.RÄTT ATT DELTA OCH...